зависимост

същ. - подчиненост, несамостоятелност, субординация
същ. - взаимозависимост, взаимоотношение, взаимодействие, обусловеност, причинност, причинна връзка, връзка, каузалност, логика, корелация, свързаност
същ. - подчиняване, подчинение
същ. - покоряване, зависимо положение

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • взаимна зависимост — словосъч. съгласуваност, сплотеност, единство …   Български синонимен речник

  • Феноловый красный — Феноловый красный …   Википедия

  • връъ — завирам (нещо някъде) връъ му гу паразитно вмятане, в превод да му го завра, не се уточнява на кого, по принцип, на всичко, може да има положителна и отрицателна натовареност в зависимост от случая …   Речник на Северозападния диалект

  • верига — същ. синджир, железа, окови, букаи същ. колона, кордон, редица, низ, връзка, ред, последователност, следствие, продължение същ. ярем, робство, подчинение, зависимост същ. скоба, греда същ. поредица, серия, система същ. ци …   Български синонимен речник

  • взаимодействие — същ. влияние, въздействие, причинност, каузалитет, причинна връзка, връзка, зависимост, обусловеност …   Български синонимен речник

  • единство — същ. цялост, целокупност, интегралност, връзка, свързаност същ. сплотеност, дружност, единодушие, единомислие, сговор, задружност, съгласие, общност, солидарност, неделимост, сцепление, монолитност същ. съгласуваност, взаимна зависимост …   Български синонимен речник

  • зависимо положение — словосъч. покоряване, подчиняване, подчинение, зависимост …   Български синонимен речник

  • заробвам — гл. поробвам, покорявам, подчинявам, потискам, поставям под робство, поставям в зависимост, обезправявам, завладявам, пленявам …   Български синонимен речник

  • йерархия — същ. подчиненост, зависимост, дисциплина …   Български синонимен речник

  • каузалност — същ. каузалитет, причинност, причинна връзка, зависимост, взаимозависимост, обусловеност, закономерност, последователност същ. каузална връзка …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.